Influencing cow milk production Influencing cow milk production

Poprawa produkcji mlecznej

Wydajność współczesnych krów mlecznych znacznie wzrosła w ostatnich latach.

Trouw Nutrition zaspokaja wysokie wymagania żywieniowe zwierząt, przekładając wyniki najnowszych badań naukowych na praktyczne rozwiązania. Naszym celem jest wspieranie hodowli bydła mlecznego w sposób zrównoważony i opłacalny.

Jak rozpoznać problem

Niewłaściwie zbilansowane i dobrane do potrzeb zwierząt programy żywieniowe, oparte na przestarzałych rozwiązaniach, mogą zagrażać zdrowiu, dobrostanowi i wydajności zwierząt, co skutkuje:

  • Wzrostem liczby upadków
  • Niską wydajnością mleczną
  • Niskim wskaźnikiem wydajności paszy (FCR)
  • Wzrostem wydatków
  • Wzrostem nakładów pracy i obniżeniem jakości życia w gospodarstwie

Wpływ na hodowlę

Efektywne strategie żywieniowe oraz dobrze zbilansowane dawki wspierają zmiany fizjologiczne krów, pozytywnie wpływają na ich długowieczność i zwiększają dzienną produkcję mleczną w ciągu całego życia. To z kolei przekłada się na zrównoważoną wydajność krów w całym okresie ich życia oraz na dobrą kondycję finansową gospodarstwa

Nasza oferta w zakresie poprawy wydajności produkcji mlecznej krów

Lidermix

Lidermix

Produkty Lidermix stanowią najlepszą odpowiedź na zapotrzebowanie organizmu wysokowydajnej krowy mlecznej w niezbędne witaminy (w tym chronione witaminy z grupy B), antytoksykanty, łatwo i wysokoprzyswajalne formy mikroelementów, substancje buforujące środowisko żwacza oraz substancje wiążące toksyny z przewodu pokarmowego

Czytaj więcej

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pomaga hodowcy w zapewnieniu zrównoważonego żywienia zdrowych krów poprzez określenie strategii żywienia w oparciu o procesy zachodzące w całym przewodzie pokarmowym. Jest to model dynamiczny i zapewnia unikalną kombinację parametrów żywieniowych specyficznych dla przeżuwaczy w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania żwacza

Czytaj więcej

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife koncentruje się na przejściu krowy z okresu zasuszenia do laktacji. Jest to praktyczny, oparty na naukowych podstawach program, który pomaga hodowcom zwiększyć dzienną wydajność krów w ciągu całego życia oraz liczbę laktacji poprzez poprawę płodności i zwiększenie wydajności mlecznej na laktację.

Efekt jest podwójny: lepsze wyniki finansowe gospodarstwa i zrównoważona produkcja mleka, teraz i w przyszłości.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Potrzebujesz więcej informacji?

Badania HealthyLife wskazują na potrzebę efektywnego zarządzania równowagą pomiędzy poziomem produkcji a długowiecznością. Rezultat - znaczne zmniejszenie liczby upadków - poprawa długowieczności zwierząt i rentowności hodowli.

Odwiedź stronę HealthyLife (język angielski)