Farm-O-San AcidFit

Farm-O-San AcidFit zawiera mieszaninę organicznych i nieorganicznych kwasów, które redukują pH preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego do poziomu około 5.0. Produkt nie wpływa negatywnie na smak i pobieralność mleka lub preparatu mlekozastępczego.

Dlaczego stosowanie Farm-O-San AcidFit jest korzystne dla cieląt?

Podczas pierwszych tygodni życia, w których są one bardzo wrażliwe, niezwykle istotne jest by zapewnić im wsparcie immunologiczne poprzez podanie siary, odpowiednie żywienie oraz unikanie sytuacji stresowych.

Następnie, w celu zapewnienia cielętom wysokiego statusu zdrowotnego, ważne jest zachowanie higieny podczas pojenia preparatem mlekozastępczym lub mlekiem pełnym. Jedyna droga redukcji ryzyka zanieczyszczenia bakteryjnego preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego to obniżenie pH. Redukcja pH poprawia ponadto strawność białka.
Farm-O-San AcidFit zawiera mieszaninę organicznych
i nieorganicznych kwasów, które nie wpływają negatywnie
na smakowitość przygotowywanego pójła.
Produkt stosuje się do obniżenia pH preparatu mlekozastępczego
lub mleka pełnego do poziomu około 5.0. W odróżnieniu
od większości dostępnych preparatów konkurencyjnych, AcidFit
występuje w formie sypkiej, co w znacznym stopniu ułatwia
jego stosowanie.

Dane ogólne:

Rodzaj produktu: mieszanka paszowa uzupełniająca,
Opakowanie: wiadra zawierające 7 kg preparatu,
Okres przydatności: 36 miesięcy,
Warunki przechowywania: przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Stosowanie

• Jeżeli cielęta karmione są preparatem mlekozastępczym, dodać 12,5 g Farm-O-San AcidFit do 10 l preparatu mlekozastępczego.
• W przypadku zastosowania mleka pełnego lub karmienia preparatem mlekozastępczym zawierającym odtłuszczone mleko w proszku, dodać 25 g Farm-O-San AcidFit na 10 l mleka lub preparatu mlekozastępczego.

Brand logo
product-image