Managing feed intake of piglets Managing feed intake of piglets

Pobranie paszy przez prosięta

Nasze unikalne stacje żywienia dla prosiąt po odsadzeniu pokazują, że nauczenie ich jak jeść jest krytycznie ważne dla udanego odchowu. Oferowanie paszy przedodsadzeniowej (do nauki jedzenia) podwaja skuteczność pobierania paszy po odsadzeniu, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie i integralność jelit oraz zmniejszając ryzyko wystąpienia zaburzeń trawiennych. 

Na co zwrócić uwagę?

Świnia jest zwierzęciem o bardzo dużych zdolnościach adaptacyjnych, zdolnym do życia w różnych niszach ekologicznych. Aby umożliwić wybór paszy, świnia jest wyposażona w wyrafinowane narządy zmysłów, które wykrywają potencjalnie pożywne pasze w jej otoczeniu. Młoda świnia początkowo niechętnie próbuje nowych i nieznanych pasz (neofobia pokarmowa), najprawdopodobniej dlatego, że takie ewolucyjne zachowanie chroni ją przed spożyciem potencjalnie szkodliwych składników poprzez nabycie wzorca pobierania paszy na zasadzie "wybierz i naucz się". Najczęstszym momentem wystąpienia neofobii jest okres bezpośrednio po odsadzeniu, kiedy prosięta mogą opierać się na wrodzonych preferencjach smakowych lub na wyuczonych skojarzeniach między niektórymi smakami a bezpieczeństwem paszy. To sprawia, że zróżnicowanie smakowitości jest ryzykowne i może prowadzić do tymczasowego zmniejszenia pobrania paszy, co w konsekwencji może powodować długotrwałe straty w wydajności, szczególnie w krytycznym okresie odsadzenia. Dlatego też zalecamy, aby zmiany smaku i aromatu pomiędzy różnymi fazami tuczu były ograniczone poprzez stosowanie odpowiedniej receptury paszy i/lub schematów żywienia.

Wpływ dobrego pobierania paszy na zwierzę

Zapewnienie dobrego pobierania paszy przed i po odsadzeniu jest kluczem do utrzymania zdrowego zwierzęcia. Badania wykazują, że prosięta zakażone doustnie E. coli cierpią z powodu zmniejszonej wydajności paszy tylko wtedy, gdy jej pobieranie spada poniżej minimalnego progu. Oznacza to, że pobieranie wystarczającej ilości paszy jest ważnym środkiem zapobiegającym stratom produkcyjnym spowodowanym problemami poodsadzeniowymi. Należy zauważyć, że pobieranie paszy w pierwszym tygodniu po odsadzeniu w dużym stopniu determinuje pobieranie.

Nasza oferta w zakresie zapewnienia jakości surowców

Milkiwean Efficient Start

Milkiwean Efficient Start

Milkiwean Efficient Start wspiera rozwój zdrowotny Twoich prosiąt przy maksymalnej wydajności i minimalnych stratach, dzięki czemu możesz cieszyć się wyższym zyskiem z hodowli i kontynuować rozwój swojego biznesu.

Więcej