Ochrona danych Klientów, Dostawców i Partnerów Biznesowych

1. WPROWADZENIE
2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
4. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONO PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
6. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO EGZEKWOWAĆ PRAWO DO PRYWATNOŚCI?
7. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?
8. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB ZGŁOSIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZKU OCHRONY DANYCH?
9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

1. WPROWADZENIE

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych konsumentów, klientów, dostawców i partnerów biznesowych (zwanych dalej „Partnerem Biznesowym” lub „Państwem”), których administratorem danych osobowych jest Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Chrzanowskiej 21/25 („dalej jako „Spółka”).

Spółka należy do grupy kapitałowej Nutreco i udostępnia dane osobowe do Nutreco N.V. z siedzibą przy Stationsstraat 77, Amersfoort, Holandia, a także do spółek stanowiących własność lub kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez Nutreco, z którą się Państwo kontaktowali lub nawiązywali relacje biznesowe (dalej: "Nutreco").

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie dotyczy danych dotyczących działalności i/lub danych przedsiębiorstw.

Nutreco oraz Spółka, odpowiadają za przetwarzanie Państwa danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu opisujemy, kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także wszelkie inne informacje, jakie mogą być dla Państwa ważne.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres mailowy podany na końcu niniejszego oświadczenia.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r. Ostatnie zmiany wprowadzono dnia 24 maja 2018 r. Niniejsze oświadczenie może ulegać zmianom, przy czym najnowsza wersja jest publikowana na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian zostaniecie Państwo aktywnie poinformowani o takiej sytuacji.

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasza Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe podczas realizowania z nami transakcji, podczas korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji, bądź podczas interakcji z nami.:

A. W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W przypadku skontaktowania się z nami, wykorzystamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Państwa pytania. 

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w chwili udostępnienia nam Państwa danych osobowych.
 • przetwarzamy – w stosownym zakresie – dane w postaci Państwa nazwiska, danych teleadresowych oraz korespondencji ze Spółką, a także wszelkie dane osobowe niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

B. W celu rozwoju i ulepszania produktów i/lub usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny, analizy oraz poprawy jakości naszych produktów i usług (dla klientów). Wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe w celu analizowania zachowań klientów oraz dostosowania naszych produktów i usług do tych zachowań. W przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji, wprowadzania lub wyszukiwania danych na stronie internetowej lub przez aplikację, również przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu sporządzenia raportu analitycznego. Wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe w celu analizowania zachowań klientów oraz dostosowania naszych produktów i usług do tych zachowań, aby zapewnić ich zgodność z potrzebami klientów. Oznacza to, że analizujemy, jak często czytacie Państwo nasze newslettery, jak często odwiedzacie naszą Stronę Internetową lub aplikacje, które strony klikacie, a także jakie towary kupujecie poprzez Stronę Internetową lub Aplikacje. Możemy kupować dane uzupełniające ze źródeł publicznych w celu uzupełnienia naszej bazy danych w powyższych celach.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz istotny interes związany z rozwojem i ulepszeniem naszych produktów i usług.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności i kredytów, a także historię korespondencji z naszą Spółką. Ponadto przetwarzamy dane osobowe wprowadzone na naszej Stronie Internetowej lub wygenerowane przez funkcjonalności wykorzystywane na Stronie Internetowej oraz dane techniczne z urządzenia, jak adres IP, podstrony odwiedzane na naszych Stronach Internetowych, zachowania nawigacyjne oraz długość sesji.
 • w przypadku decyzji o uczestniczeniu w ankietach, możemy poprosić o podanie nam danych osobowych. Możemy też wykorzystać w tym celu dane osobowe podane w ankiecie. 

C. Ocena i akceptacja klienta, dostawcy lub partnera biznesowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podczas kontaktowania się z nami będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach oceny i akceptacji np. aby potwierdzić i zweryfikować Państwa tożsamość. Nasza Spółka ponadto będzie dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach administracyjnych, np. procedury due diligence oraz sprawdzania w ogólnodostępnych rejestrach urzędowych i/lub wykazach sankcji nałożonych przez organy porządkowe.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to konieczne do zawarcia umowy z Państwem. Nasza Spółka nie może zawierać umów bez uzyskania wymaganych informacji.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności i kredytów, a także dane dotyczące korespondencji ze Spółką.

D. Zawarcie i realizacja umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W przypadku zakupu produktu lub usługi od nas przez klienta, albo w przypadku współpracy w charakterze dostawcy lub partnera biznesowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach administracyjnych, jak wysyłanie faktur lub dokonywanie płatności. Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe w celu dostarczania, otrzymywania, bądź administracji produktów lub usług. Nasza Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dalszej realizacji naszej umowy, w tym realizacji usług dla klienta. W przypadku konieczności dostępu do siedziby Spółki, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach weryfikacyjnych.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to konieczne do zawarcia umowy z Państwem. Spółka nie może zawierać umów bez uzyskania wymaganych informacji.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności i kredytów, a także dane dotyczące korespondencji ze Spółką.

E. Zarządzanie relacjami i marketing (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wykorzystujemy informacje przechowywane w naszej bazie klientów w celu wysyłania Państwu odpowiednich ofert i newsletterów, a także w celu świadczenia usług dla klientów, zarządzania kontem klienta i informowania o wycofaniu produktów z rynku. Dane osobowe wykorzystujemy również w celu opracowania, realizacji i analizy badań rynkowych oraz strategii marketingowych.

W tym celu:

 • podczas wysyłania Państwu newsletterów i/lub innych komunikatów marketingowych lub w ramach zarządzania relacjami, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz istotny interes związany z poprawą naszej strategii marketingowej.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko, preferencje dotyczące kontaktów, informacje dotyczące płatności, a także historię korespondencji z naszą Spółką.

F. Realizacja procesu biznesowego oraz zarządzanie wewnętrzne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach prowadzenia i organizacji naszej działalności. Obejmuje to zarządzanie ogólne, zarządzanie zamówieniami, a także zarządzanie naszym majątkiem. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe dla celów zarządzania wewnętrznego. Zapewniamy przetwarzanie centralne w celu zapewnienia wydajniejszej pracy. Prowadzimy audyty i dochodzenia, wdrażamy systemy kontroli działalności, a także zarządzamy i wykorzystujemy katalogi klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe dla celów finansowych i rozliczeniowych, archiwizacyjnych i ubezpieczeniowych, prawnych, doradztwa biznesowego, a także w kontekście rozstrzygania sporów.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym istotnym interesie w celu utrzymania i poprawy stanu operacji biznesowych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności i kredytów, historię płatności i zamówień, a także historię korespondencji z naszą Spółką, jak i dane wygenerowane podczas realizacji umowy pomiędzy Państwem a Spółką.

G. Analiza organizacyjna oraz rozwój, raportowanie dla zarządu, przejęcia i zbycia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W naszej Spółce przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc opracowywać i sporządzać raporty oraz analizy na potrzeby zarządzania. Wykorzystujemy zagregowane/zanonimizowane dane osobowe w celu sporządzania raportów dla zarządu oraz analiz naszej działalności. Prowadzimy ankiety wśród klientów, dostawców i partnerów biznesowych w celu dowiedzenia się więcej na temat Państwa opinii i poglądów w celu przygotowania raportów dla zarządu. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe dla celów sprawozdawczych w kontekście transakcji połączenia, przejęcia i zbycia, a także zarządzania nimi.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym istotnym interesie w celu utrzymania i poprawy stanu operacji biznesowych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności i kredytów, a także historię korespondencji z naszą Spółką i informacje podawane w odpowiedziach na pytania w naszych ankietach.H. Oferowanie możliwości rozwoju pracowniczego.

H. Korzystanie z naszych stron internetowych lub aplikacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podczas korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji przetwarzamy dane techniczne dotyczące Państwa urządzenia w celu zaoferowania Państwu funkcjonalności i umożliwienia naszym administratorom zarządzania i poprawy funkcjonowania naszych stron i aplikacji. W przypadku wprowadzania danych na naszych stronach lub w aplikacjach, dotyczących preferencji produktów lub lokalizacji w celu otrzymania odnośnych informacji lub dostępu do funkcjonalności, Spółka przetwarza te dane w celu udostępnienia Państwu żądanych informacji lub funkcjonalności. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu zapisanie swoich danych (jak preferencje i produkty) w zapisanych artykułach oraz umożliwienia Państwu dzielenia się nimi z innymi osobami dzięki opcji udostępniania skonfigurowanej na swoim urządzeniu.

W tym celu:

 • przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz istotny interes obejmujący technicznie adekwatnie funkcjonujące strony internetowe i aplikacje oraz poprawę ich działania. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych poprzez wykorzystanie działań marketingowych oraz tzw. „ciasteczek” (pliki cookies) w mediach społecznościowych na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • przetwarzamy dane osobowe wprowadzone na naszych stronach internetowych i aplikacjach, albo wygenerowanych przez funkcjonalności wykorzystywane na naszych stronach internetowych i aplikacjach, a także dane techniczne z urządzenia, jak adres IP, wykorzystywana przeglądarka internetowa, odwiedzane podstrony na naszych stronach internetowych, a także zachowania nawigacyjne i długość sesji. Szczegóły dotyczące funkcjonalności „ciasteczek” opisano w powiadomieniach o „ciasteczkach” na odnośnych stronach lub w aplikacjach.

I. Umożliwienie kontaktu z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Nasza Spółka aktywnie działa na platformach społecznościowych, jak Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube. W przypadku kontaktowania się z naszą Spółką poprzez media społecznościowe przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania oraz odpowiadania na Państwa wiadomości. Ponadto, podczas wizyt na ekranie „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej lub w Aplikacji, można się z nami kontaktować różnymi kanałami komunikacji. Przedstawiamy tam nasz adres e-mail, abyście Państwo mogli przesłać nam informacje zwrotne oraz sugestie usprawnień, a także adresy naszych stron internetowych, kontakt w serwisach Twitter, Facebook i YouTube. W przypadku kliknięcia na odpowiednią ikonkę, zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę internetową lub do aplikacji danej strony trzeciej, a mianowicie do dostawcy poczty elektronicznej lub na platformę społecznościową.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz istotny interes obejmujący udzielenie adekwatnej odpowiedzi na Państwa pytania, a także prawidłowego przeniesienia Państwa na odpowiednie strony serwisów społecznościowych.
 • przetwarzamy wybrany kanał komunikacyjny do kontaktu z nami oraz dane osobowe udzielone naszej Firmie. Obejmuje to Państwa nazwę (użytkownika), adres, adres mailowy oraz dane osobowe ujęte w komunikacie. Ponadto, w przypadku kliknięcia na jeden z wyświetlonych przycisków, dany podmiot trzeci może umieścić "ciasteczka" na Państwa urządzeniu.

J. Monitorowanie i badanie zgodności z przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO)

Monitorujemy nasze procesy w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującą polityką i przepisami. Podczas czynności monitorowania może dojść do dostępu i przeglądania Państwa danych osobowych.

W tym celu:

 • możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu monitorowania naszych procesów wewnętrznych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Wszelkie dane osobowe przechowywane w naszych systemach mogą być udostępniane i przeglądane w celach weryfikacji zgodności z przepisami. Udostępniane i przeglądane dane osobowe nie będą przechowywane dla celów zachowania zgodności z przepisami o ile nie zachodzi konieczność dalszego dochodzenia potencjalnego zachowania sprzecznego z prawem.
 • Nie przechowujemy w tym celu Państwa danych osobowych o ile nie są one powiązane z zachowaniem sprzecznym z przepisami. W takim przypadku przechowujemy odnośne dane osobowe do czasu zakończenia dochodzenia lub postępowania.

K. BHP, bezpieczeństwo i integralność danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO)

W naszej Spółce cenimy zdrowie i bezpieczeństwo osób, a także bezpieczeństwo i integralność danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby chronić naszych pracowników, klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych. W tym celu poświadczamy autentyczność Państwa praw dostępu do naszej siedziby, a także możemy sprawdzać Państwa dane osobowe w ogólnodostępnych rejestrach urzędowych i/lub wykazach sankcji nałożonych przez organy porządkowe. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu zapewnienia ochrony majątku naszego, pracowników i klientów.

W tym celu:

 • możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu monitorowania naszych procesów wewnętrznych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, dane z dowodu tożsamości lub paszportu, numer rejestracyjny pojazdu, historię płatności i zamówień, a także historię wizyt w naszej siedzibie.

L. Zgodność z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Może na nas również ciążyć obowiązek przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Może to obejmować m.in. przypadki obowiązków podatkowych lub związanych z etyką biznesową. Zgodnie z przepisami prawa może na nas ciążyć obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych instytucjom państwowym lub nadzorczym.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, w tym Państwa adres i adres mailowy, dane osobowe obejmujące nazwisko i datę urodzenia, informacje dotyczące płatności, historię płatności i zamówień, a także dane z izby handlowej lub dane VAT i podatkowe.

M. Uczestnictwo w imprezach i promocjach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Wysyłamy Państwu maile z promocjami i zaproszeniami na imprezy. W przypadku decyzji o uczestnictwie, potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu ich ogłoszenia i organizacji takich imprez. Ponadto w przypadku uczestnictwa w takich aktywnościach, Państwa dane osobowe będą potrzebne do zbadania reakcji na imprezy i/lub promocje.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na prawomocne przetwarzanie w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.
 • W takim wypadku przetwarzamy Państwa nazwisko, adres, adres mailowy, a także dane dotyczące uczestnictwa w danej imprezie.

3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasza Spółka będzie przechowywać Dane Partnerów Biznesowych wyłącznie przez okres wymagany do spełnienia danego Celu Biznesowego w stopniu rozsądnie niezbędnym w celu spełnienia odnośnych wymogów prawnych lub w stopniu pożądanym w świetle przepisów o przedawnieniu.

Niezwłocznie po zakończeniu okresu wymaganego przechowywania danych, Dane te zostaną:

i. bezpiecznie usunięte lub zniszczone;

ii. zanonimizowane; lub

iii. przeniesione do Archiwum (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem lub harmonogramem przechowywania danych).

4. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych w ramach naszej Spółki

Ponieważ jesteśmy organizacją globalną, gromadzone przez nas dane mogą być przesyłane z kraju do kraju w ramach światowej organizacji Nutreco. Państwa dane osobowe mogą być wymieniane w ramach grupy, do której należy nasza Spółka, z naszymi wspólnikami i spółkami powiązanymi, w celach administracyjnych, a także byśmy mieli pełny podgląd Państwa kontaktów oraz kontraktów w ramach naszej grupy. Możemy również wymieniać się Państwa danymi w celu zaoferowania Państwu pełnego pakietu produktów i usług.

Pracownicy Spółki i Nutreco są upoważnieni do dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie w stopniu niezbędnym do realizacji danego celu i zadań roboczych.

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Mimo to Nutreco podjęła działania w celu zagwarantowania, by Państwa dane osobowe były adekwatnie chronione, gdyż Wiążące Reguły Korporacyjne mają zastosowanie w odniesieniu do całej grupy, do której należy Spółka.

Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wdrożonych obowiązujących zasad korporacyjnych grupy Nutreco, które zapewniają zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych przez każdy podmiot w ramach grupy Nutreco na całym świecie.

Dostęp osób trzecich do Państwa danych

Dostęp do Państwa danych osobowych może być udzielany podmiotom trzecim jeżeli ma to związek z świadczeniem przez nich produktów lub usług na rzecz naszej Spółki.

W sytuacji udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim nasza Spółka podejmie wymagane działania umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, by Państwa dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów przetwarzania uzgodnionych z naszą Spółką. Takie podmioty trzecie będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku przesyłania danych osobowych podmiotom trzecim w kraju, który nie zapewnia adekwatnego stopnia ochrony danych osobowych, podejmiemy działania w celu zagwarantowania, by Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione, np. przez zawarcie Standardowych Klauzul Umownych UE z takimi odbiorcami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONO PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W naszej opinii oraz na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Uwzględniliśmy ryzyko przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, bądź przypadkowej utraty, uszkodzenia, zmiany, nieupoważnionego udostępnienia lub dostępu, a także inne formy bezprawnego przetwarzania (w tym m.in. niepotrzebne gromadzenie danych) lub ich dalszego przetwarzania.

6. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO EGZEKWOWAĆ PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

Macie Państwo prawo do żądania dostępu i wglądu w swoje dane osobowe, a także - na określonych warunkach - do ich korekty i/lub usunięcia. Ponadto macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przeniesienia danych.

W celu dochodzenia swoich praw do prywatności prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych. Proszę pamiętać, że możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

7. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Proszę pamiętać, że wycofanie zgody nie ma charakteru wstecznego, przy czym wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w przypadku jej wcześniejszego udzielenia. Prosimy o kontakt w celu wycofania zgody na adres e-mail przedstawiony na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych.

8. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB ZGŁOSIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZKU OCHRONY DANYCH?

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę lub Nutreco, albo w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku ochrony danych przez Spółkę, możecie Państwo wnieść skargę lub zgłosić naruszenie ochrony danych korzystając z danych teleadresowych podanych w dolnej części niniejszego formularza Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych. Niezależnie od złożenia skargi w Spółce lub Nutreco, możecie Państwo również wnieść skargę do swojego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przez Nutreco prosimy w pierwszej kolejności o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia. W przypadku dalszych pytań, uwag lub skarg prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie pod adresem: rodo@trouwnutrition.com.