Farm-O-San Pulmosure LD

Farm-O-San Pulmosure LD, uzupełniająca mieszanka paszowa dla cieląt i bydła dorosłego, zawierająca olejki eteryczne wspomagające swobodne oddychanie oraz łagodzące skutki zaburzeń układu
oddechowego.

Pulmosure LD jest:
• uzupełniającą mieszanką paszową dla cieląt i bydła, zawierającą olejki eteryczne, wspomagające oddychanie,
• stosowany jako dietetyczna kuracja wspomagająca leczenie chorób płuc,
• praktyczny w użyciu.

Zalecenia
Pulmosure LD przeznaczony jest dla cieląt i bydła w przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony układu oddechowego. Cielęta w pierwszych trzech miesiącach życia są szczególnie wrażliwe na nieoptymalne warunki środowiskowe i pokarmowe takie jak: wysoka wilgotność pomieszczeń, słaba wentylacja, mokra ściółka, nadmierne zagęszczenie, grupowanie cieląt, transport itp., które mogą w następstwie prowadzić do zaburzeń funkcji układu oddechowego.

Pulmosure LD przyczynia się do:
• wspomagania funkcji układu oddechowego,
• ułatwiania odkasływania.

Kiedy stosować Farm-O-San Pulmosure LD?

Przed spodziewanym okresem wysokiego ryzyka
Jeżeli cielęta zakupione z różnych źródeł zostaną połączone przed przetransportowaniem ich na fermę, możemy oczekiwać, iż sytuacja taka będzie dla nich przyczyną stresu. Problemy oddechowe występują w takim wypadku w pierwszych kilku tygodniach po przyjeździe do miejsca docelowego. Zastosuj więc Farm-O-San Pulmosure LD przez okres od 10 do 21 dni od momentu zasiedlenia fermy.

Przy pierwszych objawach kaszlu
Jeżeli tylko zauważysz kaszlące cielę lub cielę z wydzieliną z nosa, jest wysoce prawdopodobne, że pozostałe zwierzęta również zaczną kaszleć. Reaguj na pierwsze oznaki kaszlu podając Farm-O-San Pulmosure LD wszystkim cielętom w stadzie przez okres 10-21 dni.

Kiedy wszystkie cielęta kaszlą
Zawsze należy dążyć do umożliwienia zwierzęciu oczyszczenia jego dróg oddechowych w możliwie jak największym stopniu. Wspomóż ten proces podając Farm-O-San Pulmosure LD przez okres 10-21 dni. Pamiętaj, że jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, należy zwrócic się po poradę do lekarza weterynarii.

Stosowanie

Przygotowanie

Stosowanie Farm-O-San Pulmosure LD w mleku
• Przygotuj mleko/preparat mleozastępczy jak zazwyczaj
• Wymieszaj 20-30 g Farm-O-San Pulmosure LD w 10 l mleka/preparatu mlekozastępczego i następnie podaj cielętom

Stosowanie Farm-O-San Pulmosure LD jako top dressing (na paszę)
• Przygotuj paszę jak zazwyczaj
• Podaj 10-15 g Farm-O-San Pulmosure LD na 50 kg masy ciała cielęcia, na paszę jako top dressing

Brand logo
product-image