Jakość surowców

Untitled design (79).png

Jakość surowców odgrywa kluczową rolę jako punkt wyjścia do produkcji bezpiecznej paszy i bezpiecznej żywności. Dlatego w walce z negatywnym wpływem pleśni, mikotoksyn i enterobakterii na surowce niezbędne jest przyjęcie podejścia opartego na rozwiązaniach - łączącego usługi analityczne, właściwą ofertę produktów i precyzyjne urządzenia dozujące.

Higiena surowców

Pierwszym ważnym krokiem w kierunku zapewnienia wysokiej jakości surowców i utrzymania wartości odżywczej jest właściwa obróbka materiałów - zarówno na etapie zbiorów, jak i na późniejszym etapie łańcucha produkcyjnego, podczas odbioru i przechowywania.

Zastosowanie silnie działających mieszanek buforowanych i niebuforowanych kwasów organicznych może pomóc w zapobieganiu procesom niszczenia cennych składników odżywczych przez szkodliwe mikroorganizmy. W celu znalezienia właściwego podejścia, Trouw Nutrition może wspierać producentów surowców, handlowców i przetwórców w analizie jakości materiałów paszowych i stosowaniu efektywnych kosztowo rozwiązań.

Higiena w zakładach przetwórczych

Surowce mogą mieć początkowo najwyższą jakość i wartość odżywczą. Jeśli jednak najważniejsze punkty kontrolne w obiektach magazynowych i przetwórczych nie zostaną prawidłowo określone i potraktowane, ich jakość i wartość odżywcza mogą szybko spaść, wpływając na wydajność przetwarzania i jakość paszy.

Współpracujemy z zakładami przetwórczymi w celu przeprowadzania pełnych audytów, które identyfikują te kluczowe punkty kontroli i znajdują skuteczne rozwiązania ograniczające ryzyko dla końcowej jakości paszy.

Odkażanie portów

Transport morski surowców wysokobiałkowych - takich jak mączka sojowa, mączka mięsno-kostna i kukurydza - wiąże się z ryzykiem pojawienia się drobnoustrojów, które mogą się rozmnażać i zużywać cenne składniki odżywcze. Może to obniżyć jakość, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeśli bakterie takie jak Salmonella nie zostaną na czas zwalczone.

Lokalne przepisy mogą również wymagać, aby materiały paszowe były wolne od pewnych szkodliwych mikroorganizmów.

Odkażanie materiałów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że szkodliwe mikroorganizmy zostaną wyeliminowane, a surowce będą mogły kontynuować podróż do miejsca przeznaczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Ile zebranego ziarna traci się rocznie podczas przechowywania?

Ilość ziarna utraconego w łańcuchu produkcyjnym, a w szczególności na etapie przechowywania, z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego i mikotoksynami wynosi blisko 630 mln ton. Stanowi to prawie 30% rocznie zbieranych ziaren.

Program Trouw Nutrition "Jakość Surowców" ma na celu ciągłe zmniejszanie tej ilości poprzez pomoc producentom surowców, sprzedawcom i przetwórcom we wdrażaniu rozwiązań zapobiegających lub obniżających poziom zanieczyszczeń. 

Jaki jest wpływ pleśni na obniżenie wartości odżywczej ziaren?

Dane pokazują, że pleśnie powodują straty wartości odżywczych jęczmienia, pszenicy i kukurydzy wynoszące średnio 7%. Straty dotyczą w szczególności energii metabolicznej, białka surowego i tłuszczu. Degradacja wartości odżywczej ma znaczący negatywny wpływ na gospodarkę. Oprócz utraty składników odżywczych, pleśnie wytwarzają również metabolity wtórne, zwane mikotoksynami, których obecność w określonych ilościach może dodatkowo wpływać na zdrowie i wydajność zwierząt.

Co mogę zrobić, aby zmniejszyć straty spowodowane obecnością mikroorganizmów w surowcach?

Trouw Nutrition oferuje holistyczne podejście, w ramach którego współpracujemy z klientem w zakresie pomiarów, analizy i ciągłego monitorowania obszarów ryzyka oraz wdrażania najskuteczniejszych rozwiązań. W ten sposób wspólnie zapobiegamy utracie wartości odżywczych, wydłużamy okres przydatności surowców do spożycia, a w efekcie wspomagamy wydajność zwierząt.