Technologia Kinetio w Milkiwean Efficient Start: wyższy poziom zrozumienia żywienia

Trzoda

Precyzyjne oszacowanie wartości pokarmowej diety jest krytycznym elementem optymalizacji efektywności w produkcji prosiąt. W ostatnich dziesięcioleciach w formulacji prestarterów nastąpił znaczący rozwój. Rozwój i udoskonalenie systemów energetycznych lub zastosowanie wystandaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego aminokwasów pomogło przemysłowi bilansować prestartery w bardziej efektywny i dokładny sposób.

Technologia Kinetio dodaje czynnik czasu trawienia do oceny wartości pokarmowej surowca z możliwością jak najmniej kosztownego zbilansowania paszy. Dzięki temu technologia Kinetio może w przyjazny dla użytkownika sposób uwzględnić szybkość trawienia składników pokarmowych w dawce pokarmowej.

12.12.2021

Poprzez nasze szeroko zakrojone badania i proces walidacji, technologia Kinetio udowodniła, że żywienie jest sposobem na poprawę zdrowia, wyników produkcyjnych i efektywności prosiąt po odsadzeniu. 

Technologia ta umożliwiła dwa postępy w bilansowaniu paszy. Po pierwsze, otwiera możliwość zbilansowania składu pokarmowego paszy zgodnego z wyzwaniami i potrzebami prosiąt. Po drugie, technologia Kinetio może służyć jako narzędzie do oceny surowców. Technologia ta może nie tylko pomóc w optymalizacji żywienia prosiąt niezależnie od portfolio surowców, ale może również pomóc w optymalizacji samego portfolio surowców.

 

Milkiwean Efficient Start: poprawa efektywności dzięki zastosowaniu technologii Kinetio

Zaletą technologii Kinetio jest możliwość zbilansowania składu paszy zgodnego z wyzwaniami i potrzebami prosiąt. W porównaniu z paszami opartymi na wydajności, prosięta żywione zgodnie z technologią Kinetio wykazały:

  • Poprawa dziennego przyrostu masy ciała (+8,0%)
  • Poprawa efektywności paszy (+5,2%)
  • Obniżenie kosztów/kg przyrostu (różnica 2,0%)
  • Obniżony skorygowany koszt paszy do 42. dnia po odsadzeniu (2,9%)
 
Podstawowe korzyści płynące z zastosowania technologii Kinetio w Milkiwean Efficient Start
  • Poprawa efektywności paszy
  • Obniżony koszt paszy/kg przyrostu
  • Technologia optymalizacji portfela składników