A strong performing calf, drinking from an automatic feeder A strong performing calf, drinking from an automatic feeder

Wydajność cieląt

Jest to oczywiste, że rozwój cieląt ma znaczący wpływ na przyszłą wydajność krów. Dlatego tak ważne jest stosowanie intensywnych strategii żywienia, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Nauka LifeStart prowadzi do poprawy wydajności cieląt

Programowanie metaboliczne

Wczesne dni życia cieląt są kluczowe dla przyszłego zdrowia i produkcyjności krów mlecznych, ponieważ są one ważne dla rozwoju wszystkich organów zwierzęcia. Zapewnienie najlepszego żywienia w pierwszym etapie życia ma fundamentalne znaczenie dla przyszłego zdrowia i wydajności.

Więcej

Zarządzanie odsadzaniem zwierząt

W miarę jak programy żywieniowe stają się coraz bardziej intensywne, odsadzanie cieląt wymaga większej uwagi ze strony hodowców. Dzisiejsze cielęta potrzebują dodatkowego czasu, aby osiągnąć odpowiedni poziom spożycia mieszanki paszowej dlatego też konieczne jest stopniowe odsadzanie.

Jakość paszy i wody dla cieląt i jałówek

Prawidłowe pobranie paszy i wody jest ważne dla osiągnięcia maksymalnego potencjału wzrostu, zarówno cieląt, jak i jałówek aż do pierwszego wycielenia. Ponieważ wymagania te są stale aktualizowane, nasz program LifeStart wspiera hodowców w osiąganiu ich nowych celów.

Prowadzenie jałówek w kierunku pierwszego pokrycia i wycielenia

Ważne jest, aby hodowcy zwracali uwagę na punkty kontrolne wzrostu jałówek, które są oparte na masie ciała danej rasy. Zdolność jałówek do osiągnięcia tych parametrów będzie miała znaczący wpływ na strukturę kosztów i rentowność gospodarstwa.

W ciągu ostatnich 15 lat innowacje sprawiły, że programy żywienia cieląt przestały koncentrować się wyłącznie na oszczędnościach, a stały się bardziej zorientowane na przyszłe, dorosłe krowy i intensywność żywienia, co prowadzi do zwiększenia wydajności produkcji. Dzięki naszemu programowi odchowu cieląt LifeStart oraz preparatom mlekozastępczym Sprayfo, Trouw Nutrition wniósł ogromny wkład w tę zmianę na całym świecie.
Eile van der Gaast, Global Product Manager - Preparaty Mlekozastępcze, Trouw Nutrition
Platforma LifeStart Platforma LifeStart

Potrzebujesz więcej informacji?

Badania LifeStart pokazują, że programowanie metaboliczne w pierwszych tygodniach życia ma ogromny wpływ na rozwój organów i prowadzi do bardziej wytrzymałej krowy o zwiększonej wydajności w późniejszym okresie życia.

Platforma LifeStart (język angielski)