Metabolic programming to ensure calf growth Metabolic programming to ensure calf growth

Programowanie metaboliczne cieląt

Nasze badania LifeStart pokazują wpływ programowania metabolicznego dla cieląt, promując zdrowy wzrost, uwalniając ich pełny potencjał genetyczny i poprawiając przyszłą produktywność.

Zdrowe od urodzenia

Rozwój cielęcia w pierwszych tygodniach życia determinuje jego przyszłą wydajność. Program odchowu cieląt LifeStart zapewnia zwierzętom najwyższy poziom żywienia już od urodzenia. Odpowiednie żywienie w tym kluczowym okresie gwarantuje, że cielęta produkują więcej mleka już od pierwszej laktacji oraz wyrastają zdrowe, silne i odporne na choroby.

Wzrost cieląt ma bezpośredni wpływ na wydajność krów

Naszym celem jest pomoc hodowcom bydła mlecznego w zrównoważonej hodowli i maksymalizacji dziennej produkcji każdej krowy, w ciągu całego jej życia. Produkcja większej ilości mleka, przy mniejszej ilości krów, szczególnie młodych, jest możliwa do osiągnięcia poprzez wykorzystanie pełnego potencjału każdego zwierzęcia.

Dobry rozwój cieląt sprzyja:

  • mniejszej śmiertelności
  • rozwojowi wymion przyszłych krów
  • obniżeniu wieku pierwszego wycielenia jałówek
  • zwiększeniu ilości mleka w laktacji oraz ilości laktacji na krowę

Nasza oferta dla cieląt

Program LifeStart

Program LifeStart

LifeStart to oparty na naukowych podstawach program, która zajmuje się krytycznymi pierwszymi miesiącami życia cieląt. Jego założenia to: optymalny rozwój, odporność na choroby i długowieczność.

Sprayfo Delta

Sprayfo Delta

Sprayfo Delta został opracowany, aby połączyć to co najlepsze w mleku pełnym, z tym co najlepsze w preparatach mlekozastępczych dla cieląt. Sprayfo Delta ma wysoką zawartość tłuszczu, jest doskonale zbilansowany pod względem witamin i minerałów, a jego osmolalność jest zbliżona do mleka pełnego. Zapewnia cielętom wszystko, czego potrzebują na najlepszy możliwy start w życie.

Sprayfo Excellent

Sprayfo Excellent

Sprayfo Excellent to wysokiej jakości preparat mlekozastępczy z linii LifeStart dla hodowców, którzy stawiają najwyższe wymagania przy odchowie cieląt. Stosując Sprayfo Excellent możesz intensywnie żywić cielęta. Rezultaty będą wyraźnie widoczne w rozwoju i wydajności cieląt.

Nasz opracowany naukowo program LifeStart pokazuje hodowcom, że inwestycja w odpowiednie żywienie cieląt na początku jest niezbędna dla sukcesu ich przyszłego stada mlecznego.
Eile van der Gaast, Product Manager - Preparaty Mlekozastępcze Sprayfo, Trouw Nutrition

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy należy się niepokoić luźnymi odchodami młodych cieląt, które otrzymują duże ilości mleka?

Nie ma powodu do niepokoju. Cielęta są podobne do niemowląt w pierwszym tygodniu życia, z rozwijającym się układem trawiennym i kałem, który wygląda jak kaszka. W miarę jak jelita dojrzewają po dwóch-trzech tygodniach, kał staje się twardszy - jest to znacznie szybszy proces niż u niemowląt.

Moje cielęta chętnie piją mleko, ale niechętnie sięgają po starter dla cieląt. Jak mogę je zachęcić do spożywania większej ilości starteru?

Przede wszystkim należy sprawdzić dostępność wody dla cieląt. Potrzebują one od czterech do pięciu litrów wody na kilogram suchej paszy. Jeśli zaopatrzenie w wodę jest utrudnione lub niewystarczające, spożycie paszy starterowej przez cielęta spada. Należy upewnić się, że dobrej jakości woda jest łatwo dostępna i jest w wystarczającej ilości.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź na stronie LifeStart nasze badania na temat długoterminowych korzyści z intensywnego odchowu cieląt.

Platforma LifeStart (język angielski)