Colostrum; managing the first vital feed Colostrum; managing the first vital feed

Siara: pierwszy, niezbędny pokarm

Pierwsze dwa dni życia każdego cielęcia są niezwykle istotne w kształtowaniu odporności i wydajności zwierzęcia. Gorąco zachęcamy hodowców do zapewnienia cielętom zdrowego startu i budowania ich odporności poprzez odpajanie ich dużą ilością siary o odpowiedniej jakości.

Korzyści z podawania siary cielętom:

1) Cielęta rodzą się bez przeciwciał przeciwko patogenom, co oznacza, że są podatne na choroby. Dostarczanie cielętom odpowiedniej ilości dobrej jakości siary tak szybko jak to możliwe po urodzeniu jest wysoce skutecznym sposobem zapewnienia im niezbędnych przeciwciał.

2) Cielęta rodzą się z niską rezerwą energii w porównaniu z innymi ssakami i odnoszą ogromne korzyści z wysokobiałkowego "super paliwa" jakim jest siara, dostarczona zaraz po urodzeniu.

3) Siara dostarcza cielętom niezbędnych składników, takich jak hormony, jelitowe regulatory wzrostu i insulina, które wspomagają trawienie pokarmu mlecznego we wczesnych dniach życia i rozwijają zdrowe jelita.

Najprostsza metoda pomiaru jakości siary

Zalecamy stosowanie refraktometru, prostego, niedrogiego i dokładnego narzędzia do pomiaru poziomu suchej masy mlecznej i określania jakości siary. Każdy hodowca powinien go mieć!

Nasza oferta w zakresie zarządzania siarą

Sprayfo Colostrum

Sprayfo Colostrum

Sprayfo Colostrum jest suplementem siary, opartym na siarze pochodzącej od krów. Sprayfo Colostrum może być stosowane w celu wzbogacenia jakości siary lub jako preparat zastępujący siarę, gdy siara krów na fermie jest niewystarczającej jakości.

Program LifeStart

Program LifeStart

Zarządzanie siarą jest istotną częścią programu LifeStart. Jeśli cielęta nie otrzymują wystarczającej ilości dobrej siary, cele programu LifeStart nie mogą zostać osiągnięte.

Zarządzanie siarą w pierwszych dniach życia może zadecydować o potencjale metabolicznym cielęcia.
Eile van der Gaast, Product Manager - Preparaty Mlekozastępcze, Trouw Nutrition

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak dużo siary powinnam/powinienem podać cielętom?

Należy podać cielętom siarę w ilości co najmniej 15% ich wagi urodzeniowej, w dwóch do trzech karmieniach. Na przykład, cielę o wadze 40 kg potrzebuje czterech litrów siary po urodzeniu i kolejnych dwóch do czterech litrów w ciągu pierwszego dnia.

Kiedy powinnam/powinienem podać siarę cielętom?

Podaj cielętom siarę w ciągu jednej do dwóch godzin po urodzeniu, kiedy ich przewody pokarmowe będą najskuteczniej wchłaniać immunoglobuliny.

Jaka jest minimalna akceptowalna jakość siary?

Użyj refraktometru I dopilnuj, aby podawać siarę, dla której pomiar wskazuje co najmniej 22.

Jaka powinna być optymalna temperatura siary?

Podaj siarę w temperaturze ciała (37-38 o C). Wspomaga to układ trawienny cielęcia bez utraty ciepłoty ciała.