Managing your calf’s good health Managing your calf’s good health

Zapewnienie cielętom dobrego zdrowia

Wspieramy hodowców w ich staraniach o zdrowe, dobrze rozwijające się cielęta. Nie ma bardziej istotnego czynnika dla udanego programu odchowu cieląt. Jeśli cielaki są zdrowe, to wymagają mniejszych nakładów pracy. Ponadto koszty weterynaryjne są niższe, a hodowcy mają mniej powodów do stresu.

Zdrowie układu oddechowego u młodych cieląt

Minimalizuj ryzyko wystąpienia problemów oddechowych u cieląt poprzez zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych w celu zwiększenia odporności zwierząt. Jest to istotne dla zapewnienia im przyszłego potencjału.

Zapobieganie biegunkom u cieląt jest warunkiem ograniczenia śmiertelności w hodowli

Ponad połowa wszystkich zgonów nowonarodzonych cieląt jest związana z biegunką. Czynniki żywieniowe, takie jak niskiej jakości preparaty mlekozastępcze dla cieląt oraz złe zarządzanie siarą przyczyniają się do występowania biegunek. Również odwodnienie wynikające z biegunki, wywołanej przez organizmy takie jak cryptosporidium parvum, może być śmiertelne dla cieląt.

Nasza oferta w zakresie wspierania zdrowia cieląt

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit pozwala utrzymać i/lub przywrócić prawidłowe pH krwi cieląt, podczas gdy czysta woda i roztwory hipertoniczne nie są w stanie tego zrobić lub są mniej skuteczne.

Sprayfo HydraFit

Sprayfo HydraFit

Sprayfo HydraFit jest płynnym produktem wspomagającym utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia, a tym samym właściwej kondycji zwierząt w czasie lub po poddaniu ich wymagającym warunkom środowiskowym.

Program nawodnienia Sprayfo

Program nawodnienia Sprayfo

Woda jest podstawowym, życiodajnym składnikiem. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeśli stan nawodnienia zwierzęcia jest nieprawidłowy, jego wzrost, rozwój i wydajność są również zagrożone.

Odwodnienie w wyniku biegunki jest przyczyną 55% wszystkich zgonów cieląt w pierwszym etapie życia.
Jan Hendrik Mica, Product Manager - Produkty Prozdrowotne, Trouw Nutrition

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy cielę, które cierpiało na liczne problemy z płucami, nadaje się jeszcze na jałówkę remontową?

Niestety nie, ponieważ szkody spowodowane problemami z płucami są nieodwracalne i mają negatywny wpływ na odporność i produkcję w późniejszych stadiach życia. Najlepszą rekomendacją, jaką możemy dać, jest sprzedaż cielęcia, które doświadczyło wielu problemów z płucami.

Czy zaleca się podawanie cielętom chorym na biegunkę doustnych roztworów elektrolitów (ORS) w mleku?

Mleko absorbuje zbyt soli i cukrów zawartych w roztworach elektrolitów, zwiększając ryzyko biegunki. Jeśli zdecydujesz się na użycie roztworu elektrolitów, takiego jak Sprayfo OsmoFit, sprawdź zalecaną dawkę przed zmieszaniem z wodą i podawaj go pomiędzy karmieniami mlekiem.

Go to Sprayfo health Go to Sprayfo health

Przeczytaj więcej o wspieraniu zdrowia cieląt

Zajrzyj na stronę Sprayfo po dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem cieląt.

Sprayfo (język angielski)