Managing drinking water quality for piglets Managing drinking water quality for piglets

Zapewnienie jakości wody do picia dla prosiąt

Woda jest najważniejszym składnikiem odżywczym dla prosiąt. Ich ciało składa się w 70-80% z wody. Pomimo krytycznego zapotrzebowania na ten składnik, woda pozostaje najbardziej zaniedbywanym składnikiem odżywczym. W zależności od różnych czynników, zwierzęta piją mniej więcej dwa razy więcej niż jedzą. I nie tylko ilość jest ważna; jakość mikrobiologiczna wody ma ogromny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt.

Po czym poznać, że jakość wody nie jest wystarczająca?

Woda odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury, transporcie składników odżywczych oraz procesach trawiennych i odpadowych. Jeśli jest ona zagrożona, może mieć negatywny wpływ na wydajność, zdrowie i dobrostan zwierząt. Niewystarczające spożycie wody, paszy lub jakiekolwiek niewyjaśnione pogorszenie stanu zdrowia lub wydajności może wskazywać na to, że na fermie występują problemy z jakością wody.

Wpływ jakości wody na hodowlę

Nieoptymalna jakość wody ma negatywny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt, jak również na rentowność produkcji. Pobranie wody w okresie okołoodsadzeniowym jest niskie, co powoduje spowolnienie tempa jej przepływu, podczas gdy temperatury otoczenia są często wysokie. Ta wolno przepływająca, ciepła woda stwarza idealne warunki do namnażania się bakterii. Duże zagrożenie bakteryjne ze strony skażonej wody w tym okresie może obniżyć tempo wzrostu prosiąt, zmniejszyć spożycie paszy i spowodować biegunkę.

Od źródła do poidła

Nie tylko źródło wody jest ważne, ale również warunki higieniczne w całym systemie wodnym: czysta i bezpieczna woda u źródła nie oznacza, że pozostanie taka do momentu wypicia jej przez zwierzęta. Higiena wody od źródła do poidła musi być częścią każdego programu bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania gospodarstwem.

Nasza oferta w zakresie zarządzania jakością wody

Selko-pH

Selko-pH

Selko-pH skutecznie obniża pH wody. W ten sposób Selko-pH wspomaga lepszą strawność składników paszy i utrzymuje stabilną mikroflorę jelitową. Efektem tego jest utrzymanie zdrowia zwierząt i ich optymalnej wydajności.