Hendrix Premium i Hendrix dla bydła

Hendrix Premium

Koncentraty Hendrix Premium to zestaw białkowo-energetycznych mieszanek uzupełniających typu Premium. Rekomendowane dla bydła o wysokim potencjale produkcyjnym przy intensywnej produkcji mleka i mięsa oraz w pierwszym okresie laktacji. Hendrix Premium to innowacyjne produkty funkcyjne pomagające ograniczać ujemne skutki zaburzeń  pokarmowych i żywieniowych na fermie bydła, takich jak zaburzenia okołoporodowe, zaburzenia bilansu energetycznego, zaburzenia trawienia (luźny kał z niestrawionymi cząstkami paszy), zaburzenia wizualizacji rui (tzw. ciche ruje), będące wynikiem niedoboru energii glukogenicznej. Produkty Hendrix Premium ograniczają ujemne skutki spadku kondycji krów po wycieleniu oraz wpływają na poprawę parametrów mleka.

Produkty Hendrix Premium dla bydła

Hendrix

Koncentraty Hendrix to zestaw wysokojakościowych mieszanek uzupełniających białkowych rekomendowanych dla bydła o wysokim potencjale produkcyjnym. Wszystkie produkty Hendrix charakteryzują się wysoką zawartością białka ogólnego (>30%). Produkty Hendrix szybko i skutecznie uzupełniają niedobory białka w dawkach pokarmowych dla krów i opasów. Szczególnie dobrze sprawdzają się w dawkach niedoborowych w białko trawione jelitowo, gdzie uzupełniając je pomagają utrzymać wyższą produkcję mleka i większe przyrosty masy ciała u bydła opasanego. Hendrix zalecane są do stosowania głównie dla zwierząt wysokoprodukcyjnych jednak w przypadkach niedoboru białka mogą być stosowane niezależnie od poziomu produkcyjności bydła.

Produkty Hendrix dla bydła