Hendrix Premium i Hendrix dla drobiu

Hendrix Premium

Wysoka koncentracja składników odżywczych oraz ich doskonałe zbilansowanie oparte o zrównoważone rozwiązania żywieniowe, zapewniają doskonałe wykorzystanie paszy oraz bezpieczeństwo stosowania.

Zastosowanie odpowiednich surowców białkowych charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem strawności oraz uzupełnienie ich w aminokwasy syntetyczne pozwala w pełni wykorzystać potencjał genetyczny nowoczesnych linii drobiu.

Zastosowanie sprawdzonego rozwiązania Greenline Poultry zapewnia maksymalny efekt wykorzystania potencjału genetycznego zwierząt, niższe zużycie paszy, poprzez utrzymanie integralności przewodu pokarmowego. Kompleks witamina E + Selko AO-mix w skuteczny i naturalny sposób wspomaga odporność i wydajność produkcyjną drobiu poprzez poprawę statusu antyoksydacyjnego organizmów ptaków. 

Dodatek bardzo efektywnej fitazy umożliwia odzyskanie na wysokim poziomie fosforu ze związków fitynowych zawartych w komponentach zbożowych paszy. Przyczynia się w ten sposób do redukcji ilości stosowanych fosforanów mineralnych, poprawy jakości ściółki oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Enzymy paszowe zastosowane w produktach Hendrix Premium poprawiają w znaczący sposób odzyskanie energii z komponentów zbożowych ograniczając ilość dodawanego tłuszczu do paszy i zmniejszając w ten sposób koszty wytwarzanej mieszanki.

Wszystkie te rozwiązania pozwalają nie tylko osiągać maksymalne efekty produkcyjne, ale również minimalizować zagrożenie skażenia środowiska.

Produkty linii Hendrix Premium zapewniają hodowcy maksymalne zyski z produkcji przy jednoczesnym zachowaniu prostoty I łatwości do zastosowania na fermie. Ograniczają także do minimum ewentualne skutki niedoskonałego procesu wymieszania poszczególnych komponentów paszy.

Produkty Hendrix Premium dla Drobiu

Hendrix

Produkty należące do tej grupy mieszanek paszowych uzupełniających przeznaczone są do stosowania w małych stadach drobiu, utrzymywanych w chowie przydomowym. 

Należący do tej grupy Hendrix Protamix Poultry jest uniwersalnym produktem przeznaczonym dla różnych typów użytkowych i gatunków drobiu, takich jak: brojlery kurze, kurki w okresie wychowu, kaczki, gęsi oraz kury nieśne. Stosując odpowiednie udziały produktu możliwe jest, po uzupełnieniu zbożami, przygotowanie mieszanki pełnoporcjowej dla różnych gatunków drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym. Hendrix Protamix Poultry zawiera w swym składzie: niezbędne aminokwasy, składniki mineralne, witaminy i mikroelementy. 

Zapewnia on także poprawny poziom białka paszowego, odpowiadającego zapotrzebowaniu poszczególnych gatunków i typów użytkowych drobiu odchowywanego w systemie ekstensywnym.

Koncentrat Hendrix DJ-Kol 35% może być stosowany w stadach kur utrzymywanych na ściółce w typowych obiektach drobiarskich,  jak również w chowie przydomowym kur nieśnych.

Produkty Hendrix dla Drobiu