Lidermix Premium i Lidermix dla drobiu

Lidermix Premium

Produkty Lidermix Premium rekomendowane są dla wszystkich gatunków drobiu charakteryzujących się wysokim potencjałem genetycznym oraz wysokimi wymaganiami żywieniowymi. Pozwalają na doskonałe wykorzystanie paszy jednocześnie zapewniając zmniejszone wydalanie azotu oraz fosforu. Cała grupa produktów Lidermix Premium zawiera wysoki poziom dobrze przyswajalnych witamin oraz mikroelementów, jak również dokładnie zbilansowanych aminokwasów o najwyższym wskaźniku strawności.

Zastosowanie sprawdzonego rozwiązania Greenline Poultry – zastępującego antybiotykowy stymulator przyrostów, zapewnia maksymalny efekt wykorzystania potencjału genetycznego zwierząt, lepsze wykorzystanie paszy poprzez utrzymanie integralności przewodu pokarmowego. Kompleks witamina E + Selko AO-mix w skuteczny i naturalny sposób wspomaga odporność i wydajność produkcyjną drobiu poprzez poprawę statusu antyoksydacyjnego w organizmie ptaków.

Dodatek bardzo efektywnej fitazy umożliwia odzyskanie na wysokim poziomie fosforu ze związków fitynowych zawartych w komponentach zbożowych paszy. Przyczynia się w ten sposób do redukcji ilości stosowanych fosforanów mineralnych, poprawy jakości ściółki oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Zastosowanie enzymów paszowych w znaczący sposób poprawia odzyskanie energii z komponentów zbożowych ograniczając ilość dodawanego tłuszczu do paszy i zmniejszając w ten sposób koszty wytwarzanej mieszanki.

Produkty linii Lidermix Premium rekomendowane są dla ferm drobiu, które cenią sobie elastyczność w dostosowaniu składu mieszanki paszowej do swoich indywidualnych potrzeb. Pozwalają na przygotowanie paszy z zastosowaniem większej grupy komponentów paszowych, a co za tym idzie w różnych wariantach kosztowych.

Przejdź do produktów Lidermix Premium dla drobiu

Lidermix

Produkty Lidermix rekomendowane są do produkcji pasz pełnoporcjowych na fermach i w mieszalniach pasz. Oparte są o nowoczesne rozwiązania żywieniowe, gwarantują doskonałe pokrycie potrzeb pokarmowych różnych gatunków drobiu. Cała grupa produktów Polfamix zawiera wysoki poziom dobrze przyswajalnych witamin oraz mikroelementów, jak również dokładnie zbilansowanych aminokwasów syntetycznych o najwyższym wskaźniku strawności.

Nowatorski produkt zastępujący antybiotykowy stymulator wzrostu, zastosowany w produktach dla brojlerów kurzych, zapewnia dobre efekty produkcyjne przy jednoczesnym optymalnym zużyciu paszy.

Dodatek bardzo efektywnej fitazy w skuteczny sposób umożliwia odzyskanie fosforu ze związków fitynowych zawartych w komponentach zbożowych paszy. Przyczynia się w ten sposób do redukcji ilości stosowanych fosforanów mineralnych, poprawy jakości ściółki oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Enzymy paszowe zastosowane w produktach Lidermix poprawiają w znaczący sposób odzyskanie energii z komponentów zbożowych ograniczając ilość dodawanego tłuszczu do paszy i zmniejszając w ten sposób koszty wytwarzanej mieszanki.

Wysokie poziomy składników pokarmowych, takich jak aminokwasy, witaminy i mikroelementy wspomagają dodatkowo układ odpornościowy i pokarmowy zarówno drobiu mięsnego jak i nieśnego.

Produkty linii Lidermix rekomendowane są dla ferm drobiu ceniących sobie bezpieczeństwo i dokładność składu przygotowywanej w oparciu o nie mieszanki pełnoporcjowej. Dają większą pewność uzyskiwania bardzo dobrych i przy tym powtarzalnych wyników hodowlanych. Przygotowane w ten sposób mieszanki paszowe pozwalają w pełni wykorzystać potencjał genetyczny utrzymywanego drobiu I uzyskiwać najlepsze wyniki produkcyjne.

Przejdź do produktów Lidermix dla drobiu

Produkty Lidermix Premium i Lidermix wyróżniają się zawartością:

Selko IntelliBond

Innowacyjne, doskonale przyswajalne mikroelementy w postaci hydroksychlorków. Podwyższona biodostępność cynku, miedzi czy manganu pozwala efektywniej zaspokajać potrzeby zwierzęcia, zarówno w sytuacji komfortu, jak i w momentach zwiększonego zapotrzebowania na te składniki. Stopniowe uwalnianie ze struktury krystalicznej gwarantuje dotarcie mikroelementów do jelit, gdzie dochodzi do ich wchłaniania.

Greenline Poultry

Mieszanina odpowiednio skomponowanej proporcji krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Chroni przewód pokarmowy przed szkodliwym oddziaływaniem bakterii zarówno Gram+ jak i Gram–. Greenline Poultry poprzez obniżenie pH przewodu pokarmowego stymuluje trawienie w układzie pokarmowym, ograniczając jednocześnie zagrożenie występowania dysbakterioz. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe redukują zagrożenie występowania zapaleń jelit związanych z bakteriami beztlenowymi.

 

Selko AOmix

Mieszanina trzech naturalnych źródeł polifenoli, które razem tworzą szerokie spektrum działania antyoksydacyjnego. Jest doskonałym uzupełnieniem i poszerzeniem działania zawartej w produktach Trouw Nutrition witaminy E. Wspólnie z nią tworzą ochronę antyoksydacyjną, zarówno w strukturach wodnych, jak i tłuszczowych komórek zwierzęcych.

Betaina

Produkt unikalny, pełniący dwie istotne funkcje w organizmie - osmoregulacyjną i donora grup metylowych. Dzięki swoim właściwościom wspomaga żywe komórki organizmu ptaków w utrzymaniu właściwej równowagi wodnej i elektrolitowej. Redukuje koszt wydatku energetycznego potrzebnego na utrzymanie tejże równowagi. Właściwości te pozwalają na osiąganie lepszych przyrostów, lepsze wykorzystanie paszy, jak również ograniczenie ryzyka wystąpienia strat związanych z panowaniem wysokich temperatur. Produkt ten poprawia również jakość mięsa, poprzez lepsze zatrzymywanie wody śródmięśniowej.