Produkty Lidermix Premium dla Drobiu

Lidermix Premium DKAS/G 1% Kokc
Lidermix Premium DKA-F 1%
Lidermix Premium DKM-1 1% Kokc
Lidermix Premium DKM-2 1% Kokc
Lidermix Premium DJR 1%
Lidermix Premium DJ Kol 1%
Lidermix Premium K-B 1%
Lidermix Premium DJ 0,5%Przeznaczony do przygotowania paszy dla kur nieśnych na cały okres produkcji
Lidermix Premium DJR 0,5%