Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Jakość to podstawa

Trouw Nutrition Polska od 1999 roku posiada certyfikowany system GMP+ - obecnie FCA Ovocom, w 2001 roku rozszerzony o HACCP. Sprawność działania systemu jest co roku weryfikowana przez niezależnych audytorów.

Certyfikowana jakośćbezpieczeństwo

Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dostarczany przez nas produkt był bezpieczny zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. W tym celu wykorzystujemy narzędzia HACCP, umożliwiające dokładną analizę wszystkich aspektów procesu wytwarzania i ocenę ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Zastosowany w wyniku tej analizy szeroki zakres działań kontrolnych i zapobiegawczych pozwala na wyeliminowanie szkodliwego wpływu substancji i organizmów niepożądanych. Jednym z kluczowych działań zapobiegawczych, będących jednocześnie podstawowym wymogiem standardu FCA, jest staranny dobór dostawców surowców wysokiej jakości.

Certyfikacja bez GMO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dostarczamy również produkty w których nie zastosowano surowców genetycznie modyfikowanych. W tym celu firma wdraża odpowiednio certyfikowane standardy, będące gwarancją statusu bez GMO. W styczniu 2018 roku firma Trouw Nutrition Polska otrzymała certyfikat na zgodność ze standardem VLOG, a w czerwcu 2020 roku dołączyła do grona firm certyfikowanych na zgodność ze standardem Polskiej Izby Mleka „bez GMO”.

Uzyskane certyfikaty, stanowią potwierdzenie wdrożenia najlepszych praktyk zapewniających produkcję pasz bez wykorzystania surowców genetycznie modyfikowanych, a dodatkowo potwierdzenie właściwego wdrożenia najnowszych wymogów prawnych dotyczących znakowania produktów BEZ GMO.

Nasz system jakości podejmując wyzwania współczesności podlega stałej wewnętrznej weryfikacji i doskonaleniu. Nadrzędnym miernikiem efektywności naszych działań jest dla nas zadowolony Klient.

Monitorowaniekontrola

Zharmonizowany, szczegółowy i kompleksowy globalny program monitoringu firmy Trouw Nutrition identyfikuje niepożądane substancje - od surowców po gotowe pasze. W Trouw Nutrition wdrożony jest standaryzowany wewnętrzny system szybkiego ostrzegania i monitorowania oraz procedura powiadamiania zewnętrznego.

Certyfikat FCA   Certyfikat VLOG   Certyfikat PiM "bez GMO"

Zobacz także

Nasza działalność - kim jesteśmy
Nasz cel
Zrównoważony rozwój
Informacje prawne