Hendrix Premium Energovital

  • Wysoki poziom energii i tłuszczu chronionego zapewnia dobrą koncentrację energii w dawce.
  • Ogranicza ujemny bilans energetyczny u krów w I okresie laktacji, wspomagając wizualizację rui, a tym samym wspomagając wyniki inseminacji.
  • Energovital nie stymuluje produkcji kwasu mlekowego w żwaczu, ograniczając ryzyko zaburzeń trawienia związanych z szybko fermentującą skrobią zbóż.
  • Wysoka koncentracja energii w produkcie wspomaga uzyskiwanie wyższej produkcji mleka od krów i wyższe przyrosty tkanki mięsnej u opasów (szczególnie zalecany w I okresie laktacji, kiedy potrzeby energetyczne krów są bardzo wysokie oraz przy planowanych przyrostach opasów >1200 g/szt./dzień oraz w II połowie opasu, kiedy zapotrzebowanie na białko ulega obniżeniu, a potrzeby energetyczne są wysokie).
Brand logo
product-image