Lidermix Bufor

Przeznaczony dla wszystkich kategorii bydła oraz małych przeżuwaczy. Wyróżnia się wysokim poziomem żywych kultur drożdży Sacharomyces Cerevisae CBS 493.94 (E1704), charakteryzujących się wysoką aktywnością namnażania się w żwaczu oraz wspomagających i stabilizujących procesy fermentacyjne i trawienne na poziomie żwacza.

Produkt Lidermix Bufor pomaga ograniczyć ryzyko występowania zaburzeń apetytu oraz pH żwacza, spowodowanych zbyt szybką fermentacją w żwaczu lub niedoborem włókna strukturalnego. Nie zawiera łatwo fermentujących węglowodanów. Może być stosowany w każdej sytuacji produkcyjnej niezależnie od pory roku.

Stosowanie:

krowy w czasie laktacji: min. 100 - 200 g/szt./dzień
owce: 25-50 g/szt./dzień
kozy: 25-50 g/szt./dzień
jagnięta: 20-40 g/szt./dzień
koźlęta: 20-40 g/szt./dzień

Zalety:

  • zawiera żywe kultury drożdży Sacharomyces Cerevisae CBS 493.94 (E1704) poprawiające warunki beztlenowe żwacza
  • nie zawiera witamin i mikroelementów
  • zawiera dodatki aromatyczne i melasę

Korzyści:

  • żywe kultury drożdży Sacharomyces Cerevisae CBS 493.94 (E1704) poprawiają warunki beztlenowe żwacza oraz wspomagają procesy stabilizujące pH zwacza i rozwój flory bakteryjnej, wpływając na utrzymanie prwaidłwoej struktury odchodów
  • wspomaga apetyt i żerność, wpływając na utrzymanie dobrej produkcyjności mleka i mięsa
  •  łagodzi skutki sytuacji stresowych związanych z wysokimi temperaturami  otoczenia
  •  może być stosowany w każdej sytuacji produkcyjnej
 
Brand logo
product-image