Sprayfo Mlekopan

Najbardziej rozpoznawalna nazwa pierwszegopreparatu mlekozastępczego na rynku polskim. Wykorzystanie w praktyce pierwszej polskiej receptury z tradycją stosowania siemienia lnianego. Zalecany do ekonomicznego odchowu w drugiej fazie odpajania.

Brand logo
product-image