Sprayfo Zielone

Pierwszy w ofercie SPRAYFO na drugi okres odchowu. Preparat o uniwersalnym przeznaczeniu zarówno dla cieląt hodowlanych jak i opasowych. Może być stosowany jako jedyny preparat na cały okres odchowu na fermach stosujących wydłużone odpajanie mlekiem pełnym lub w odchowie dwufazowym po okresie skarmiania jednego z preparatów posiarowych. Przy zmianie mleka na preparat zalecany jest 3-dniowy okres przejściowy.

Brand logo
product-image