Sustainability RoadMap 2025 Sustainability RoadMap 2025

Nasza strategia – Plan Zrównoważonego Rozwoju 2025

Nasze zobowiązanie

Trouw Nutrition dostarcza zrównoważone produkty i usługi, które umożliwiają naszym klientom osiąganie najlepszych wyników w zakresie dobrostanu zwierząt i efektywności produkcji. Zrównoważone działania podejmujemy w całym łańcuchu produkcyjnym - począwszy od wyselekcjonowanych surowców, które sprawiają, że nasz negatywny wpływ na środowisko jest zredukowany do minimum.

Właściwa strategia

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Nutreco, w procesie, w którym skonsultował się z ponad 700 partnerami, zdefiniował obszary, w których Nutreco jest liderem, jak również te, które nadal wymagają od nas dopracowania, aby w najlepszy sposób spełniać założenia zrównoważonego rozwoju. Przyjrzeliśmy się najlepszym praktykom w branży, przedyskutowaliśmy nasze propozycje ze wszystkimi dyrektorami funkcjonalnymi w celu osiągnięcia wewnętrznego konsensusu i akceptacji, a także upewniliśmy się, że nadaliśmy priorytety najpilniejszym potrzebom naszych klientów oraz naszej organizacji.

Zdajemy sobie sprawę, że główne wyzwania naszych klientów są często związane ze złożonymi, globalnymi problemami zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi branża rolna. Pracujemy nad rozwiązaniami mającymi na celu zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności produkcji, co z kolei pomaga sektorowi działać w sposób bardziej odpowiedzialny.
Saskia Korink – Prezes Trouw Nutrition

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczacych naszej strategii zrównoważonego rozwoju, zapoznaj się z Nutreco Sustainability RoadMap 2025.

Nasze filary:

Zdrowie i dobrostan
Klimat
Odpowiedzialność społeczna