Climate and circularity Climate and circularity

Klimat

Nasze podejście dotyczące klimatu koncentruje się na trzech głównych obszarach: 

  1. zmiany klimatyczne
  2. zrównoważone surowce ze szczególnym uwzględnienie problemu wycinki lasów
  3. zrównoważone opakowania

Zmiany klimatyczne

Zrozumienie naszego wpływu na środowisko jest istotną częścią naszych działań. Ocena śladu węglowego jest fundamentalną częścią budowania solidnej i opartej na naukowych podstawach strategii środowiskowej. 

Nutreco raportuje dane związane ze śladem węglowym powstałym w wyniku swoich działań od 2009 roku. W naszej Wizji 2020, podjęliśmy odważne zobowiązanie do zmniejszenia o połowę naszego śladu węglowego do 2020 roku. W perspektywie roku 2025, Nutreco i Trouw Nutrition są liderami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, w tym znacznego zmniejszenia zużycia energii i śladu węglowego wynikającego z naszych działań związanych z zaopatrzeniem. Będziemy również monitorować nasz wpływ na środowisko w gospodarstwach rolnych poprzez ocenę cyklu życia produktu (LCA). Umożliwi nam to śledzenie innych czynników wpływających na środowisko w gospodarstwie, takich jak emisja azotu i fosforu.

 

Zrównoważone surowce

W badaniach i wywiadach, Nutreco potwierdziło, że podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju na całym świecie koncentruje się (choć w zróżnicowany stopniu) na trzech podstawowych obszarach:

  • zapobieganie wycince lasów
  • niski ślad węglowy  
  • nowe, zrównoważone surowce

Dążymy do osiągnięcia postępu na wszystkich trzech frontach. W grudniu 2020 roku nasz zespół Trouw Nutrition Procurement przyjął politykę zrównoważonego zaopatrzenia w celu wyeliminowania ryzyka przyczyniania się do wycinki lasów w łańcuchu dostaw. Nasz zespół ds. receptur opracowuje narzędzia, które umożliwią nam uwzględnienie śladu węglowego podczas formułowania produktów. W 2021 roku będziemy pracować nad nadaniem struktury naszemu podejściu do nowości produktowych, abyśmy mogli lepiej zweryfikować ich wpływ na środowisko i dalej rozwijać metodę pomiaru naszych postępów w tych trzech tematach.


Opakowania

Jesteśmy świadomi tego, że opakowania naszych produktów mają wpływ na środowisko w całym łańcuchu, który rozpoczyna się od wydobycia surowców, poprzez produkcję, dystrybutorów, odbiorców końcowych itd.

Nasi klienci oczekują, że produkty, które kupują, będą w idealnym stanie i zawsze staramy się sprostać tym oczekiwaniom. Ważne jest dla nas również, aby opakowania, których używamy do pakowania naszych produktów mogły być łatwo i odpowiedzialnie usunięte. Staramy się zachować równowagę między stosowaniem opakowań o jak najmniejszym wpływie na środowisko, zarówno podczas ich produkcji, jak i utylizacji, a naszym obowiązkiem dostarczania produktów wysokiej jakości i atrakcyjnych wizualnie.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie polityki opakowań, poprzez dostosowanie ich projektów i produkcji do lokalnych możliwości przetwarzania odpadów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produktu i stabilności na półce. Zawsze dążymy do zminimalizowania ilości odpadów produktowych i opakowaniowych trafiających do środowiska.

Polityka dotycząca soi i oleju palmowego

Wylesianie jest jednym z głównych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa i akwakultury. Soja i olej palmowy są głównymi czynnikami powodującymi wylesianie - każdego roku ponad pół miliona hektarów lasów tropikalnych, torfowisk i sawann jest niszczonych w związku z rozwojem tych upraw. Dowiedz się więcej o pierwszej w branży Nutreco polityce pozyskiwania soi i oleju palmowego zapobiegającej wylesianiu:

Zapoznaj się z naszą polityką

Our pillars:

Zdrowie i dobrostan
Klimat
Zdrowie i dobrostan