Health and welfare Health and welfare

Zdrowie i dobrostan

Jesteśmy zaangażowani w promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt, skupiając się na dwóch kluczowych obszarach: 

  1. Ograniczenie stosowania antybiotyków w gospodarstwach - poprzez ścisłą współpracę z klientami w celu wdrożenia holistycznych strategii redukcji użycia antybiotyków.
  2. Certyfikaty jakości - ponieważ w obszarze naszych zainteresowań są żywe stworzenia, prowadzimy nasze działania w sposób umożliwiający nam pozyskiwanie prestiżowych certyfikatów gwarantujących jakość i bezpieczeństwo naszych produktów.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Zdrowie i dobrostan są podstawowym celem naszych działań. Dostarczamy produkty i rozwiązania, które mają korzystny wpływ na zdrowie zwierząt, jak również ludzi, poprzez zapobieganie lub ograniczenie potrzeby stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Pewność, że zwierzęta są optymalnie żywione i zapewniony jest ich dobrostan jest kluczowa dla realizacji naszej misji "Feeding the Future - Wyżywić Przyszłość"

Antybiotykooporność

Ponieważ 80% światowego zużycia antybiotyków ma miejsce w sektorze produkcji zwierzęcej, Trouw Nutrition ma do odegrania bardzo ważną rolę w promowaniu zdrowia zwierząt bez profilaktycznego stosowania antybiotyków. Poprzez nasze dodatki paszowe oferujemy rozwiązania żywieniowe, które pozwalają hodowcom zwierząt gospodarskich zmniejszyć zależność od leków. 

W ciągu ostatnich pięciu lat, mieliśmy wiele doświadczeń z klientami strategicznymi, które udowodniły, że holistyczne podejście, obejmujące najlepsze praktyki hodowlane oraz dodatki do paszy i wody, może skutecznie zmniejszyć zużycie antybiotyków i spowodować, że produkty białkowe nie będą narażone na działanie antybiotyków. Mamy narzędzia, które to umożliwiają, a w ciągu najbliższych pięciu lat Nutreco wykorzysta swoją wiedzę, aby jeszcze wydajniej  sprostać temu poważnemu wyzwaniu -  dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do 2050 r. więcej osób umrze z powodu infekcji bakteryjnych odpornych na antybiotyki niż z powodu raka (obecnie głównej przyczyny zgonów).

Nasze filary:

Zdrowie i dobrostan
Klimat
Odpowiedzialność społeczna